chao mung cac ban den voi website KHOA-CO-DIEN

<BGSOUND SRC='www.liamroon.fu8.com/forum/sound/herecome.mid'>

zIFBoards - Free Forum Hosting
Free Forums. Reliable service with over 8 years of experience.

Learn More · Sign-up for Free
Welcome to KHOA-CO-DIEN. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Name:   Password:


 

 Cac Cau Hoi Ve May Bien Ap, NHO NGUOPI TRA LOI
biendem
  Posted: Nov 14 2008, 09:28 PM


Administrator


Group: Admin
Posts: 18
Member No.: 1
Joined: 10-November 08



Bảo vệ máy biến áp - Tại sao? Như thế nào? <- Câu hỏi lớn chưa lời đáp

--------------------------------------------------------------------------------

Tại sao trong tính toán ngắn mạch lại chia ra chế độ max, chế độ min? Mục đích t́m ḍng ngắn mạch max, min để làm ǵ?
Tại sao trong tính toán ngắn mạch lại sử dụng hệ đơn vị tương đối? Nếu tính toán trực tiếp với hệ đơn vị có tên có được hay không?
Tại sao phía 35kV không tính toán với các dạng sự cố chạm đất?
Các cơ sở để lựa chọn sơ đồ phương thức bảo vệ cho máy biến áp?
Bảo vệ chống quá tải hoạt động theo nguyên lư ǵ? Thường bảo vệ chống quá tải khi hoạt động sẽ làm nhiệm vụ ǵ?
Bảo vệ theo nhiệt độ hoạt động như thế nào?
Tại sao phía 35kV không đặt các bảo vệ chống chạm đất như phía 22kV và 110kV? Bảo vệ qúa điện áp thứ tự không U0> nếu hoạt động sẽ cho tín hiệu cắt máy cắt hay chỉ báo tín hiệu thôi?
Bảo vệ qúa ḍng điện cắt nhanh (50 – I>>) có thể dùng làm bảo vệ chính cho máy biến áp (hoặc các đối tượng khác) được không?
Khi ngắn mạch giữa một vài ṿng dây trong cuộn dây máy biến áp th́ bảo vệ nào sẽ tác động? Tại sao?
Nhiệm vụ của rơle khí trong máy biến áp?
Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt 50BF hoạt động theo nguyên lư nào? Ví dụ khi máy cắt phía 22kV bị hỏng th́ chức năng 50BF này sẽ hoạt động và cắt máy cắt nào?
Tại sao lại sử dụng bảo vệ so lệch làm bảo vệ chính cho máy biến áp? Nếu chỉ dùng bảo vệ quá ḍng th́ có được không? Với các máy biến áp rất quan trọng, công suất lớn th́ sơ đồ phương thức bảo vệ có thể thay đổi như thế nào
Giải thích về ư nghĩa của từng đoạn đặc tính làm việc của rơle so lệch có hăm (các đoạn đặc tính a, b, c, d). Giá trị cài đặt chỉnh định này dựa theo số liệu ǵ?
Nếu tăng hay giảm độ dốc các đoạn đặc tính làm việc của rơle th́ có ảnh hưởng ǵ đến sự làm việc của rơle?
Các yếu tố gây nên ḍng điện không cân bằng lớn khi dùng bảo vệ so lệch cho máy biến áp?
Khi đóng máy biến áp không tải th́ rơle so lệch có tác động hay không? Tại sao rơle có thể đảm bảo làm việc đúng trong điều kiện đó?
Khi có sự cố tại một điểm nào đó trên thanh góp 22kV hoặc 35 kV th́ bảo vệ nào sẽ tác động? Nếu sự cố xảy ra trong vùng th́ bảo vệ nào tác động?
Trong trường hợp độ nhạy của các bảo vệ quá ḍng (51- I>>) không đảm bảo th́ giải pháp khắc phục như thế nào?
Tại sao các bảo vệ quá ḍng điện thứ tự không (I0>) thường được chỉnh định với ḍng khởi động rất nhỏ (~0,3*IdđBI)?
Tại sao phải phối hợp thời gian làm việc giữa các bảo vệ?
Tại sao trong các bảo vệ so lệch ví dụ loại 7UT6** thường có đầy đủ cả các tính năng bảo vệ quá ḍng điện rồi mà ta vẫn cần sử dụng riêng các rơle quá ḍng loại 7SJ*** ?
Nếu rơle so lệch được sử dụng với đặc tính chỉ có 2 đoạn gấp khúc thôi th́ có ảnh hưởng ǵ đến sự làm việc của hệ thống bảo vệ hay không?
Tại sao không sử dụng 2 loại rơle của hai hăng cấp hàng khác nhau mà lại chỉ dùng của SIEMENS?
Sơ đồ thay thế thứ tự không khi tính toán ngắn mạch được thành lập như thế nào?
Thế nào là bảo vệ quá ḍng với đặc tính thời gian độc lập và với đặc tính thời gian phụ thuộc?
Nguyên tắc hoạt động của bảo vệ so lệch?
Tại sao ngày nay thường dùng phổ biến loại bảo vệ so lệch có hăm mà không dùng loại bảo vệ so lệch thường (không có hăm)?
Tại sao lại phải xử lư loại bỏ thành phần ḍng điện thứ tự không khi thực hiện bảo vệ so lệch cho máy biến áp? Với các rơle điện cơ điều này được thực hiện như thế nào? Với các rơle số th́ điều này được thực hiện ra sao?
Tại sao bảo vệ so lệch thứ tự không (87N) lại c̣n có tên gọi là bảo vệ so lệch chống chạm đất hạn chế?
Tại sao không kiểm tra độ nhạy hăm (an toàn hăm) đối với trường hợp ngắn mạch ngoài vùng phía 110kV (điểm N1)
Bảo vệ quá ḍng điện thứ tự không (I0>) hoạt động dựa trên ḍng điện pha hay là tổng các ḍng điện pha?


--------------------
user posted image
Top
DealsFor.me - The best sales, coupons, and discounts for you

Topic Options




Skin created by trung nghia forum biendemttr.tk


Hosted for free by zIFBoards* (Terms of Use: Updated 2/10/2010) | Powered by Invision Power Board v1.3 Final © 2003 IPS, Inc.
Page creation time: 0.1250 seconds | Archive
script> var sign = "$"; var name = "Money"; var PerPost = 10; var default_amount = 0; var MID=[]; MID["member1"]="20" MID["member2"]="50" MID["member3"]="35"